فضایی برای اندیشه و اندیشیدن

مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ره‌آوردی ستودنی با ظرفیتی فراخ است و به گمانم پس از گذشت بیش از یک دهه از تأسیس آن به‌خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است که به نظر می‌رسد ریشه در تلقی خاص و نگاه ویژه‌ای داشته که پیش‌‌فرض تأسیس این مرکز بوده است؛ پیش‌فرضی که اگر هم در هنگامه شکل‌گیری توجیه داشت الان نیازمند بازخوانی است.
به نظر می‌رسد دو نوع نگاه می‌توان به مرکز پژوهش‌ها داشت:
مرکزی در کنار صدها مرکز پژوهشی در کشور و چندین مرکز پژوهشی در شهر برای پژوهش و تولید یا برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها با محوریت مباحث شهری.
مرکزی برای اندیشیدن و ارائه راهکار‌های علمی از یک‌سو و راهکارهای عینی از سوی دیگر برای مسائل، بحران‌ها و معضلات شهری.
در نگاه اول که ظاهرا نگاه جاری در این چند سال بوده است تلاش مدیران محترم مصروف پژوهش‌هایی شده از جنس بسیاری دیگر از پژوهش‌ها، که در جای خویش محترم‌اند. این نوع نگاه نسبت‌به دغدغه‌های شورای اسلامی و شهرداری و مشکلاتش لابشرط است؛ یعنی خروجی‌هایش می‌توانند گرهی از این دو نهاد باز کنند و می‌تواند این گونه نباشد. گرچه آسیب‌شناسی این نوع نگاه به پژوهش در مراکزی این چنینی مورد انتظار است و می‌تواند مفید باشد، اما در این یادداشت سخن از جنسی دیگر است.
نگاه دوم بر آن است که این مرکز را باید جوری دیگر دید و حیات و ساختار آن را باید به‌گونه‌ای دیگر تعریف کرد؛ نگاهی که آن را در قامت یک اندیشکده می‌بیند که سودای پشتیبانی شکلی و محتوایی برای شورای شهر و شهرداری
دارد.

مبانی و لوازم اندیشکده
نگاه اندیشکده‌ای به این مرکز بر مبانی‌ای استوار است و لوازمی به دنبال دارد. تعهد به آن مبانی و التزام به آن لوازم می‌تواند کمک شایانی به ارتقای جایگاه شورای شهر از یک‌سو و کاربردی‌ترکردن مصوبات شورای شهر و کارآمدترکردن بیشتر تصمیمات شهرداری از سوی دیگر کند.

اندیشکده و بهره‌گیری از حداکثر اندیشه‌ها
یکی از مبانی طرح اندیشکده و یا اتاق اندیشه امکان بهره‌گیری از ره‌آوردهای اندیشمندان داخلی و خارجی در مسائل، بحران‌ها و راهکارهای کمک به کاهش رنج‌ها و دردهای انسانی است که از جنس شهری
است.
در جهان جدید ما با دردها و رنج‌های متفاوت و متعددی مواجه هستیم که برخی از آن‌ها از جنس رنج‌های شهری و شهرنشینی‌اند. کمبود هوای پاک در طول سال، روان‌خراشی‌های ناشی از وجود آلودگی‌های صوتی؛ وجود ترافیک وحشتناک، فقدان فضاهای سالم تفریحی، زندگی در محیط‌های بسته آپارتمانی و با تراکم جمعیتی فراوان و... همه از سنخ دردهای شهری و شهرنشینی‌اند که باید در کاهش این دردها تدبیری اندیشید و به مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کمک کرد. بخشی از این دردها را باید شهرداری‌ها درمان کنند که این اندیشکده و اتاق اندیشه می‌تواند با توسعه نگاه خویش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری نخبگانی، هم در تقنین و هم در راهکارهای اجرایی ازطریق ارائه روش‌های متناسب به کمک شورای شهر و شهرداری‌ها بیاید.
ادامه دارد...
حجت‌الاسلام و المسلمین علی شفیعی
عضو هیئت امنای مرکز پژوهشی های شورای اسلامی مشهد

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس