ردیف شمعدانی ها

زلزله همین‌جا بود
و باقی‌مانده آن
یک جسد که نفس می‌کشد
که قلبش را گم کرده
زیر آوارِ
ساختمان‌هایی که در رؤیایش ساخته بود
عرفان اویسی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس