بریده کتاب

محل دقیق میدون جنگ ما اونجایی است که پیروزی و شکستمونو تجربه می‌کنیم. همه ما مدت محدودی وجودی داریم. اما همان‌طور که ارنست همینگوی خیلی واضح گفت: ارزش نهایی زندگی ما به این نیست که چگونه پیروز می‌شویم بلکه به این است که چگونه شکست می‌خوریم.
بعد از زلزله/ هاروکی موراکامی

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس