یک خطی های دوست داشتنی

وقتی که پریدن ترسناکه
دقیقاً همون موقع‌ست که باید پرید
در غیراین‌صورت، تمام عمرت رو در جا زدی.
یک سال بسیار خشن/ جی.سی. چاندور

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس