بریده کتاب

تا وقتی به جایی که می‌روی نرسیده‌ای
به پشتِ سر نگاه نکن.
هاروکی موراکامی / کافکا در کرانه

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس