نسخه پی دی اف

اولویت اجرای بی‌آرتی بر اساس میزان تأخیرهاست

عابد- «با توجه به اجرای مسیر ویژه (بی‌آرتی۳) در نیمه غربی شهر، چرا هنوز نیمه شرقی (از بست نواب تا تقاطع رستمی) آغاز نشده است؟ درحالی‌که برای نصب گارد، عرض این خیابان مناسب است، ضمن اینکه بیشتر ترافیک در این خط مربوط به نیمه شرقی مسیر است.»مدیر روابط‌عمومی سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد در پاسخ به این پیامک گفت: قسمت‌های مختلف در طول مسیر این خطوط شرایط متفاوتی از نظر حجم ترافیک، تقاطعات، عرض معبر، کاربری‌های مجاور و... دارند، بنابراین جداسازی مسیر در آن‌ها نیز نتایج متفاوتی در بر خواهد داشت.عباس اتحادی اظهار کرد: ازاین‌رو براساس مطالعات، بخش‌هایی که بیشترین تأخیرها را به مسافران اتوبوس تحمیل می‌کردند، در اولویت اجرا در نظر گرفته شدند و در مراحل بعدی نیز سایر قسمت‌ها در دستورکار اجرا قرار خواهند گرفت.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس