عضو کمیته فقهی بورس خبر داد؛ توسعه ابزارهای مالی با موازین شرعی

﷯عضو کمیته فقهی بورس گفت: توسعه ابزارهای مالی با موازین شرعی، اولویت اول بازار سرمایه است.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: اوراق اجاره یکی از پر‌کاربردترین صکوک است که در سال‌۲۰۱۱ در ایران مورد استفاده قرار گرفته و از جمله ابزاری است که کمیته فقهی آن را تایید کرده است.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: کمیته فقهی دو قالب برای اوراق اجاره را تصویب کرده که قالب اول با فرض وحدت شخصیت فروشنده و مستاجر و دوم اوراق اجاره با فرض تفاوت شخصیت فروشنده و مستاجر است. وی افزود: اوراق اجاره می‌تواند به صورت عادی، اختیار فروش و به شرط تملیک باشد. وی درباره اوراق قرض‌الحسنه، گفت: قرض بدون بهره در شریعت اسلام پسندیده است. اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره است و ناشر اوراق به اندازه ارزش اسمی اوراق بدهکار می‌شود، اینجا اوراق به کسر یا صرف نداریم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس