برزو دبیریان، عضو شورای شهر مشهد: پاسخ‌گویی و مردم‌داری در شورای چهارم نهادینه شده است

قاسمی مقدم- عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: «پاسخ‌گویی، مردم‌داری، توانمندی، طراحی و برنامه‌ریزی و حل مسئله در شورای چهارم نهادینه شده است و این مسئله غیر قابل انکار است.».
به گزارش شهرآرا برزو دبیریان در نطق پیش‌از‌دستور جلسۀ علنی شورای شهر مشهد اظهار کرد: «بعضی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در این ایام ترجیع‌بند شبانه‌روزی اظهاراتشان شورای چهارم و شهرداری منتسب به آن است و دائما بر طبل ضعف عملکرد شورا و شهرداری می‌کوبند و با نفی دیگران درصدد اثبات خود
برآمده‌اند.».
وی تصریح کرد: «زبان تشکر این روزها به لکنت افتاده است چراکه اخلاق سیاسی و انصاف رنگ باخته است. با پررنگ شدن جناح‌بندی‌های سیاسی و نگاه سفید و سیاه جناح‌ها اخلاق «هرکس با ما نیست بر ماست» بر روابط سیاسی حاکم شده است به طوری که گویا توهین و افترا و دروغ در ارتباط شخصی و فردی و اجتماعی مذموم است ولی در حوزۀ سیاسی
ممدوح.».
وی ابراز داشت: «در جلسۀ گذشتۀ شورای اداری مشهد فرماندار محترم از مخالفان دولت گله می‌کردند. بعضی از آنان را خناس، سیاه‌نما، بداخلاق و بی‌انصاف خواندند. چقدر این عبارت شبیه به عبارت فرماندار دولت ماضی بود که از بی‌انصافی و بداخلاقی عده‌ای خناس در آن روزگار گله می‌کرد. متاسفانه هرکه بر اسب قدرت سوار است منتقدان را با یک ضرب‌آهنگ می‌نوازد.».
دبیریان ادامه داد: «علی‌رغم آن‌همه کیاست و توانمندی اعضای محترم شورای شهر، از اولین تا چهارمین شورا، ضعف‌هایی را از ادوار شورا برمی‌شمارم که توجه به آن‌ها از سوی مردم، گروه‌ها و تشکل‌ها و احزاب سیاسی و کسانی که درصدد ارائۀ لیست انتخاباتی به مردم هستند ضروری است.».
وی افزود: «ما مدیرانی را به شورای شهر دعوت کردیم که، پس از رفتن از شورا، در را به روی مدیریت شهری بستند و تا ماه‌ها گاردشان باز نشد و هزینه‌های مادی و معنوی شورا را افزایش دادند. البته تعامل به معنی وادادگی نیست. تعامل هنری است که فهم و زبان وادبیات خاص خودش
را می‌طلبد.».
وی با بیان اینکه گروه‌های سیاسی ما نخبه‌گرا نیستند و عوام‌گرایند خاطرنشان کرد: «کدام حزب و تشکل در دستورکارش بررسی تخصصی وضعیت عملکرد شورا را گذاشته است؟ کدام تشکل به نیابت از آحاد مردم بر شورا نظارت کرده و مطالبه‌گری داشته است؟ کدام گروه سیاسی چالش‌ها را بررسی کرده و نظر داده است؟».
وی خاطرنشان کرد: «احزاب سیاسی کسانی را به شورا بفرستند که فهم درستی از نظام‌مندی و ارتباط ارگانیک میان مطالعه، مصوبه، سامانه، تامین، آیین‌نامه، قرارداد، بودجه، درآمد، کنترل و نظارت
داشته باشند.».

شورا صرفا متخصص نمی‌خواهد، فهم تخصصی هم می‌خواهد
عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه شورا صرفا متخصص نمی‌خواهد بلکه فهم تخصصی هم می‌خواهد گفت: «بیابیم از در بازنده وارد عرصۀ رقابت انتخاباتی نشویم. نگاه یک‌بارمصرف به بازار رای کسب رای از طریق فریب و ورود از در بازنده است. تنها صداقت در برخورد با مردم می‌تواند اعتبار درازمدت بیافریند و عامل نجات مردم شود.».
وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: «به احتمال قوی، شورای بعدی سیاسی‌ترین شوار خواهد بود چراکه بعضی از گروه‌های سیاسی از هم‌اکنون عزل و نصب را در شهرداری شروع کرده‌اند. عرضم این است که به شهر رحم کنید. با آدم‌های فهیم، کاربلد، عاقل، مومن و انقلابی، و نه حراف و سخنور، به داد
شهر برسید.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس