با تصویب در صحن علنی شورای شهر؛ مسجد نمایشگاه بین‌المللی تا خردادماه سال آینده تکمیل شود

در جلسۀ علنی شورا بودجۀ شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد نیز به تصویب رسید. در یکی از تبصره‌های بودجه مقرر شد که مسجد نمایشگاه بین‌المللی تا خردادماه سال آینده تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد. همچنین درآمدهای این شرکت به مبلغ ۵٢ میلیارد ریال افزایش یافت.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس