وزیر سابق نفت: اعلام رشد اقتصادی ١١درصدی شوخی‌ای بیش نیست

رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، گفت: «اینکه بانک مرکزی رشد اقتصادی در سه ماه گذشته را ۶/١١درصد اعلام کرده است، به نظر من، شوخی‌‌ای بیش نیست. در تاریخ ایران و حتی جهان چنین چیزی را سراغ
ندارم.».

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس