رانندۀ تریلی آخرین قربانی قاتل سریالی

دیبا- آخرین قربانی قاتل سریالی که یک رانندۀ تریلی بود در شهر لطف‌آباد از توابع درگز به علت گازگرفتگی جان
باخت.
به گزارش شهرآرا ساعت ١۵:١٠ روز پنجشنبه یک فقره مرگ مشکوک در شهر لطف‌آباد از توابع درگز به پلیس گزارش شد که ماموران انتظامی خود را به محل
رساندند.
بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که مردی ٣٨ساله به نام موسی‌الرضا به علت روشن کردن پیک‌نیک درون تریلی دچار گازگرفتگی شده و فوت کرده است.
جسد متوفی جهت اعلام‌ نظر کارشناسی به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس