استفتاء از دفتر حضرت آیت ‌ا... خامنه‌ای؛ نیاز به تغییر شغل نیست

﷯ وضوگرفتن با آب‌هایی که براى آشامیدن اختصاص داده‏ شده است، چه حکمى دارد؟
﷯ صحت وضو با شک در اباحه (حلال‌بودن) آب براى وضو محل اشکال بلکه منع است.
﷯ آیا آثار باقی‌مانده از صابون بر روى دست و صورت مانع وضو و غسل است؟
﷯مجرد وجود اثر صابون که بعد از خشک‌شدن اعضا ظاهر مى‌شود، ضررى به وضو یا غسل نمى‌رساند؛ مگر اینکه داراى جِرمى باشد که مانع از رسیدن آب به پوست ‌شود.‏
﷯ آیا وجود جرم در زیر ناخن‌ها یا بلندى ناخن‌ها باعث بطلان وضو خواهد شد؟ ضمنا حکم نمازهاى خوانده‌شده چیست؟
﷯امور مذکور موجب بطلان وضو و نماز نیست.
﷯ آیا مى‌توان عمدا کارى کرد که وظیفه، وضو و غسل جبیره شود مانند عمل‌های زیبایی که ضرورتى ندارد؟ اگر جایز نیست، افرادى که داراى شغل‌هایى هستند که سبب ایجاد مانع مى‌شود و برطرف‌کردن آن برایشان مشقت دارد، آیا درصورت امکان تغییر شغل، وظیفه دارند که آن را تغییر دهند؟
﷯ایجاد مانعى که موجب تبدل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد؛ ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع کند و افراد شاغل به کارهایى که موجب ایجاد مانع مى‌شود (مانند نقاشى یا گچ‌کارى و امثال آن) چنانچه نتوانند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف کنند، شستن روى همان مانع کفایت می‌کند.
محبوبه امیری مقدم

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس