مدیر فرهنگ‌سرای امت شهرداری مشهد: ستاد هماهنگی اقدامات مساجد در مشهد ٢٠١٧ تشکیل شد

مدیر فرهنگ‌سرای امت شهرداری مشهد از برگزاری نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقدامات مساجد مشهد ٢٠١٧ در فرهنگ‌سرای امت خبرداد.
حسین کمیلی گفت: گمشده برنامه‌های رویداد ٢٠١٧ نقش بخش مردمی‌است و در خصوص این رویداد هنوز برای مردم نقش مشخصی پیش‌بینی نشده است .وی اضافه کرد: نمی‌توان از فرهنگ سخن به میان آورد، و در این فرهنگ مردم هیچ‌گونه نقشی نداشته باشند، و نمی‌توان از فرهنگ اسلامی ‌سخن گفت، و مساجد نقشی نداشته باشند. وی تأکید کرد: در فرهنگ اسلامی، ‌برای مساجد جایگاه و نقشی ویژه‌ای در نظر گرفته شده و اگر این‌طور نباشد ادعای فرهنگ اسلامی ظاهری و نمادین خواهد بود.مدیر فرهنگ‌سرای امت ادامه داد: در طول جلسات برگزارشده، این دغدغه در مساجد مطرح شد و مقرر گردید مساجدی که به لحاظ فکری و گفتمانی و توان فکری و اجرایی شرایط مناسبی دارند در آگاهی‌بخشی به عموم مردم نقش داشته
باشند.مدیر فرهنگ‌سرای امت سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد عنوان کرد: سال ٢٠١٧ آغاز شده است، و این در حالی است که، اگر از مردم مشهد در خصوص مشهد ٢٠١٧ و یا پایتخت فرهنگی جهان اسلام سؤال شود، پاسخی برای آن ندارند و نمی‌دانند که پایتخت فرهنگی جهان اسلام بودن‌ به چه معناست. این نشان می‌دهد که نگاه به این رویداد ملی در سطح کلان و صرفا یک کار دستگاهی، سازمانی و دولتی بوده که تأثیری ماندگار در بین مردم نخواهد داشت.
کمیلی بیان کرد: نگاه به مشهد ٢٠١٧ یک نگاه ویترینی بوده که برای جبران آن بایستی با کمک مساجد تلاش‌هایی صورت گیرد. در همین جهت، طرحی در راستای آموزش‌های مسجدی و فرهنگ‌سازی مردمی‌ در مساجد سطح شهر مشهد، با حضور ده نماینده از مناطق مختلف سطح شهر، ارائه شد که این مساجد را به پایگاه و ستاد مرکزی منطقه تبدیل خواهد کرد، و با کمک سایر تشکل‌ها و مساجد منطقه اقدامات و طرح‌های آن‌ها آغاز می‌شود.وی در پایان اضافه کرد: رویکرد اقدامات مساجد مرکزی سطح شهر افزایش سطح اطلاعات مردم مناطق مختلف شهری نسبت به جهان اسلام، و ایجاد زمینه جذب توانمندی‌های شهروندی در سال ٢٠١٧ است، به نحوی که شهروندان مشهدی بتوانند زمینه‌هایی را فراهم کنند تا در تحقق ایده پایتخت فرهنگی بودن مشهد نقش بسزایی داشته باشند. در گام نخست، پویش فراگیری زبان دوم، به ویژه زبان عربی که زبان اول جهان اسلام است، در بین شهروندان مشهدی، آغاز خواهد شد.
مدیر فرهنگ‌سرای امت شهرداری مشهد افزود: شهروندان مشهدی بایستی احساس کنند که هر شهروند باید به یک زبان دوم مسلط باشد، و با معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های مشهد به سایر کشورها، در تحقق جهان‌شهر مشهد، نقش داشته باشند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس