برای آرامش درونی خود، واژه‌های روزانه را با دقت انتخاب کنید؛ کلمات استرس‌آور

محققان براین باورند که لغاتی که افراد انتخاب می‌کنند، ممکن است بیش از آن چیزی که ما فکر می‌کنیم، بر روی زندگی‌شان تاثیر بگذارند. تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که کلماتی مانند «من نمی‌توانم»، «من نخواهم توانست» و «این واقعا سخت است» چقدر ممکن است مضر باشند؟استفاده بیش‌از‌حد از چنین‌واژه‌هایی ممکن است ذهن و مغز شما را در مسیر اشتباهی کاملا تغییر دهد و دلایلش هم به‌این‌ترتیب است:
﷯ واژه‌ها روی ژن‌ها اثر می‌گذارند: یک کلمه این قدرت را دارد که روی ژن تنظیم استرس تاثیر بگذارد.
﷯ کلمات منفی، هورمون استرس را افزایش می‌دهند: استفاده از کلمات منفی، ‌واکنش ترس را در ما فعال می‌کند که درنتیجه میزان هورمون استرس هم بالا می‌رود. هرچقدر منفی‌بافی در یک فرد بیشتر باشد، چه بخواهد و چه نخواهد، هورمون‌های استرس بیشتری را در بدن خود فعال و روان می‌کند.
﷯ تغییر نگاه به خود و دیگران: یک تصویر منفی نسبت به خودمان که از دل یک زبان منفی بیرون می‌آید، تمام وجود ما را با شک و تردید انباشته خواهد کرد و سبب می‌شود در رفتارمان با دیگران هم همین نگاه را داشته باشیم و درنتیجه رفتار اجتماعی‌مان تحت‌تاثیر چنین‌واقعه‌ای قرار می‌گیرد.
﷯ از زبان مثبت استفاده کنید: اگر درحال‌حاضر درباره میزان استفاده از لغات مثبت خود نسبت به منفی‌ها آگاهی‌ کامل ندارید، درصورتی‌که برایتان امکان دارد، آن‌ها را یادداشت کنید. همچنین خودتان را در قاب‌های مثبت ذهنی قرار بدهید.
می توانید هر روز سه اتفاق که شما را خوش‌حال می‌کنند، یادداشت کنید و این رویه را ادامه بدهید تا ببینید چطور احوالاتتان به‌سمت بهتری هدایت می‌شود. درواقع شما خوش‌حالی را برای خودتان شرطی و درونی خواهید کرد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس