استفتاء از چند تن از مراجع عظام تقلید؛ اظهارنظر فقط با تخصص

﷯برخی درباره مسائل زنان، اظهارنظرهای نامناسبی را ابراز می‌کنند، مانند بحث دوچرخه‌سواری یا ورزش بانوان یا مثلا درباره حجاب، این افراد اظهار می‌دارند که به نظرشان کت و دامن برای حجاب زنان کفایت می‌کند و پوشش بدنشان کافی است. نظر حضرت‌عالی دراین‌زمینه‌ها چیست؟

﷯ آیت‌ا... خامنه‌ای:
اظهارنظر در مسائل دینی و احکام شرعی بر کسانی که صاحب‌نظر نیستند، جایز نیست و بر مومنان واجب است در تمام احکام دینی به مراجع بزرگوار تقلید و اسلام‌شناسانِ مورد وثوق و اعتماد مراجعه کنند.

﷯ آیت‌ا... تبریزی:
ترویج اموری که مبدأ نشر فساد در جامعه یا بی‌عفتی زنان و دختران شود، جایز نیست و پوشیدن لباسی که تمام حجم بدن آنان را نشان دهد که لباس زینت حساب بشود، کفایت نمی‌کند.

﷯ آیت‌ا... صافی‌گلپایگانی:
امور ذکرشده معرضیت برای مفسده دارد. بانوان باید به‌طورجد از آن بپرهیزند.

﷯ آیت‌ا... بهجت(ره):
هر چه باعث فتنه و فساد باشد، اشکال دارد.

﷯ آیت‌ا... مکارم‌شیرازی:
هر چه موجب اشاعه‎ مفاسد اخلاقی شود، حرام است.
محبوبه امیری مقدم

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس