بیماری‎ قلبی

یافته‌های جدید بیان می‌کند زنانی‌که زودتر ‏دچار یائسگی می‌شوند، درمعرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری قلبی و مرگ زودرس قرار ‏دارند.‏ محققان هلندی به مطالعه‌ بیش از سیصدهزار زن پرداختند؛ به‌طور‌کلی معلوم شد که خطر بیماری قلبی در زنانی که قبل از ۴۵سالگی یائسه شده بودند، ۵۰‏درصد بیشتر بود.‏
یائسگی زودرس احتمال مرگ بر اثر مشکلات قلبی‌عروقی یا عوامل دیگر را ‏افزایش می‌دهد؛ اما رابطه‌ای بین یائسگی زودرس و سکته‌ مغزی پیدا نشد.‏ بااین‌حال این مطالعه تنها نشان‌دهنده‌ یک ارتباط است و یک رابطه‌ علت‌ومعلولی را بین ‏یائسگی زودرس و خطر بیماری قلبی اثبات نمی‌کند.‏ این یافته‌ها بیان می‌کنند که شاید زنان دچار یائسگی زودرس را باید ‏به‌عنوان گروه هدف استراتژی‌های پیشگیرانه‌ بیماری‌های ‏قلبی‌عروقی قرار دهیم.‏ به‌گفته‌ محققان، این اقدامات ممکن است شامل هورمون‌درمانی باشد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس