در همین صفحه می خوانید؛ تا لبِ گور

ما آدم‌ها موجودات بسیار عجیبی هستیم. باوجودی که هرروز شاهد مرگ صدها نفریم، حتی کسانی که با ما قد کشیدند و بزرگ شدند، بازهم فاصله خودمان با مرگ را چنان دور و آن را محال می‌دانیم که حاضر نیستیم کمی درباره آن صحبت کنیم، هرچند همه ما باور داریم که مرگ حق است؛ ولی برای همسایه...

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس