سعید بیابانکی: هیچ شاعری با لایک ماندگار نمی‌شود

سعید بیابانکی معتقد است: هیچ شاعری با لایک ماندگار نمی‌شود. این شاعر اظهار کرد: سبک شعری انقلاب، متأسفانه دیر مورد توجه قرار گرفت. همه‌ علاقه‌مندان به این وادی شاعری کرده‌اند اما کسی به‌دنبال تئوریزه‌کردن شعر و ادبیات انقلاب نبود و جای این مهم خالی بود. او با انتقاد از کسانی که در وجود شعر و ادبیات انقلاب تشکیک می‌کنند، گفت: ادبیات و شعر انقلاب از غنای خاصی برخوردار است اما چون این موضوع تئوریزه نشده برخی به‌راحتی این موضوع را نفی می‌کنند.شاعر «رد پایی بر برف» ادامه داد: انقلاب اسلامی همه نگرش‌ها را تغییر داد و شیوه شعرگفتن، شعرساختن و آوازخواندن را هم دگرگون کرد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس