آیت‌ا... مصباح یزدی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی: قضاوت درباره دیگران آسان نیست

آیت‌ا... مصباح یزدی روز دوشنبه در همایش «هوشیاران خفته» که در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد برگزار شد، با اشاره به رحلت آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی گفت: ایشان فردی بود که عمری در کنار امام(ره) و در راستای تحقق منویات علما و بزرگان نظام
تلاش کرد.
وی در ادامه، در تبیین علل قضاوت درباره دیگران بیان کرد: اختلاف در ارزش‌گذاری و قضاوت دیگران می‌تواند دارای دو ریشه باشد. گاهی جاهلانه نسبت به آن فرد قضاوت صورت می‌گیرد و گاهی سوءتفاهم ایجاد می‌شود؛ بدان معنی که با آنکه آن فرد می‌داند فاعل کار درستی انجام داده، از روی دیدگاه شخصی خود قضاوت می‌کند.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره) تصریح کرد: گاهی اختلاف در قضاوت به این دلیل است که به نکته‌های موجود در آن عمل توجه نمی‌شود، چراکه اگر آن نکته‌ها مشخص شود، هیچ‌گاه در قضاوت‌ها اختلافی صورت نخواهد
گرفت.
مصباح یزدی بیان کرد: اختلافاتی که در ارزش‌گذاری‌های رفتار دیگران صورت می‌گیرد به این دلیل است که فرد از نیت آن فاعل آگاه نبوده است. باید این را دانست که قضاوت دیگران آسان نیست، چراکه فقط خداوند از عمق قلب‌ انسان‌ها آگاه است و انسان نمی‌تواند قضاوت کند که عمل صورت‌گرفته کار درستی بوده است یا غلط.
وی تاکید کرد: قوام ارزش اخلاقی به این اندازه است که خود فاعل نیتش مشخص باشد؛ بدان معنی که این کار برای رضایت مردم صورت می‌گیرد یا رضایت خداوند متعال. البته باید این را هم دانست که در یک عمل، می‌توان مردم را با خدا تجمیع کرد و خدمت را به مردمی ارائه داد که خداوند آن‌ها را
دوست دارد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس