معاون نخست‌وزیر ترکیه: بحران سوریه جهانی شده است

معاون نخست‌وزیر ترکیه، با بیان اینکه بحران سوریه به بحرانی جهانی تبدیل شده، مدعی شد دخالت برخی کشورها در این کشور از دلایل ایجاد این بحران بوده
است.
به گزارش فارس، نعمان کورتولموش تصریح کرد دولت فعلی آمریکا هیچ برنامه‌ای برای سوریه ندارد.
وی ادعا کرد: یکی از دلایل اصلی‌ای که اوضاع در سوریه را به این مرحله رسانده است، نبود برنامه‌ای برای ایجاد صلح و آشتی در این کشور
است.
کورتولموش در چرایی ایجاد بحران سوریه مدعی شد پیدایش بحران سوریه به سه مسئله بر می‌گردد:
الف) وی دولت سوریه را به دیکتاتوری متهم کرد و آن را یکی از دلایل ایجاد بحران در این کشور دانست.
ب) معاون نخست‌وزیر بدون آنکه به اشغالگری ترکیه در شمال سوریه اشاره کند، دلیل دیگر بحران این کشور را دخالت برخی کشورهای خارجی در این کشور دانست که منجر به هرج و مرج سیاسی شده
است.
پ) کورتولموش همچنین تفاوت اقتصادی فاحش بین افراد جامعه و توزیع ناعادلانه ثروت و مشارکت‌نکردن برخی گروه‌های جامعه در اقتصاد آن را عامل ایجاد بحران
سوریه دانست.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس