در ادامه سیاست‌های ضدایرانی صورت گرفت؛ تغییر نام «خلیج فارس» در کتب درسی کشور امارات

وزارت آموزش و پرورش امارات، دستور داده است نام «خلیج فارس» در کتب درسی کلاس چهارم دبستان این کشور به عبارت مجعول «خلیج عربی» بدل شود. اقدام امارات در حالی است که سازمان آب‌نگاری بین‌المللی و دیگر مجامع جهانی نام «خلیج فارس» را برای این آبراه به کار می‌برند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس