وانت‌پیکان حادثه‌ساز شد؛ تصادف خونین با تیر چراغ برق

تسنیم: یک دستگاه خودروی وانت پیکان که در بزرگراه یاسینی تهران در حال حرکت بود، به علت نامعلومی با یک چراغ برق به شدت برخورد کرد و راننده آن مصدوم شد. در اثر این حادثه تیر چراغ برق روی این خودرو
سقوط کرد.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس