استفتا از دفتر حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای؛ با وراث مصالحه کنید

جد مادرى من در زمان حیات، حق دو خواهرش را از ارث پدرى‌‌شان به صورت کامل به آن‌ها واگذار نکرده، آیا اکنون ورثه ایشان وظیفه دارند این کار را بکنند یا نه؟
﷯ اگر بدانید حق آنان پرداخت نشده است، شما که ورثه او هستید اگر از میراث او به شما رسیده است، باید حق ذى‌حق را بپردازید و اگر خودشان نیستند، به ورثه آن‌ها طبق دستور ارث بپردازید و بهتر آن است با آنان مصالحه و رضایتشان را کسب کنید.

﷯ اگر از میت منزلى به جا‌ مانده باشد و ورثه‌اى جز زوجه و فرزند نداشته باشد،‌ آیا زوجه از زمین و ساختمان هر دو، ارث مى‌برد؟ آیا در این مسئله بین اینکه زوجه از میت، صاحب فرزند باشد یا خیر تفاوتى وجود دارد؟
﷯ در فرض سال، زوجه فقط از قیمت زمین و قیمت ساختمان روى آن حق ارث دارد و از عین زمین ارث نمى‌برد. زوجه خواه داراى فرزند از شوهرش باشد یا نباشد، از قیمت زمین خواه زمین خانه یا مغازه یا زمین باغ یا مزرعه باشد، ارث مى‌برد.

﷯ مردى فوت شده که هم مردم از او طلب دارند و هم خمس مال او باید داده شود و هم همسرش مهریه خودش را از اموال او طلب مى‌کند، کدام یک بر دیگرى مقدم است؟
﷯ اگر مال او کفایت مى‌کند، باید همه را از اصل مال بردارند والا باید به نسبت، بین همه توزیع شود.
محبوبه امیری مقدم

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس