علی دهکردی درباره حاتمی‌کیا: او دروغ نمی‌گوید

علی دهکردی گفت: حاتمی‌کیا وقتی فیلم می‌سازد، تکه‌تکه‌های قلبش را برای ساخت آن اثر می‌گذارد و برای آن اثر از جان و هستی‌اش مایه می‌گذارد. آدمی که پای اعتقادش ایستاده و نمی‌خواهد به تماشاگر دروغ بگوید. حاتمی‌کیا به مسائل حاشیه‌ای، مالی و جشنواره‌ای اهمیت نمی‌دهد و فقط به ساخت اثری درخور، توجه می‌کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس