• خانه
  • یادداشت
  • جذب سرمایه‌گذار خارجی کلید توسعه استان
کد خبر : 76995
/ 10:48
* مدرس دانشگاه پیام نور مشهد/ دکتر مهدی تقوائی *

جذب سرمایه‌گذار خارجی کلید توسعه استان

یکی از راهکارهای توسعۀ اقتصادی در هر کشور کارآفرینی مبتنی بر سرمایه‌گذاری است که این موضوع می‌تواند باعث رشد کسب و کار، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری افراد و منابع و در نتیجه افزایش درآمد مردم شود.

جذب سرمایه‌گذار خارجی کلید توسعه استان

* مدرس دانشگاه پیام نور مشهد / دکتر مهدی تقوائی * 
امروز کشورهای در حال توسعه برای رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی خود در یک رقابت بین المللی برای جذب سرمایه گذار هستند در این میان آن کشورها به خوبی دریافته اند که ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مسیر دستیابی به منابع سرمایه‌گذاری گذر می‌کند. توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی‌داشت و به همین دلیل است که امروزه بسیاری از کشورهای جهان، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده‌اند. مطالعه برنامه‌ها، راهبردها ، سیاست ها و راهکارهای مختلف توسعه در کنار بررسی تجربه علمی کشورهای مختلف در زمینه توسعه اقتصادی و روش های جذب سرمایه گذار با هدف توسعه کارآفرینی، اشتغال‌زایی و انتقال فناوری در کشورمان می تواند از جمله اهدافی باشد که در بسیاری از موارد می توان با به کارگیری و رویکرد بومی سازی و با استفاده از ابتکار و دانش سایر ملل به گونه ای اثر بخش روش‌ها، طرح ها و برنامه‌های بومی را طراحی و اجرا کرد.
یکی از راهکارهای توسعۀ اقتصادی در هر کشور کارآفرینی مبتنی بر سرمایه‌گذاری است که این موضوع می‌تواند باعث رشد کسب و کار، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری افراد و منابع و در نتیجه افزایش درآمد مردم شود و توسعه اقتصادی را نیز در برداشته باشد. لازمه جذب سرمایه‌گذاری در کشور ارائه مشوق‌ها و انگیزش‌هایی است که بتواند در قالب بسته های حمایتی و پشتیبان و همچنین ضمانت ها و تسهیل در شرایط همچون کمک‌های فنی،تعدیل نرخ خرید، تضمین پرداخت، امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارمالی، کمک به دریافت فاینانس و تسهیلات نهادهای مالی بین المللی، ارائه شود و باید در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اقتصادی و در رأس آن دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.با تمام این موانع خراسان رضوی در دولت یازدهم توانست ٨٠٢میلیون دلار سرمایۀ خارجی جذب کند که تقریبا نزدیک به همین میزان سرمایه گذاری از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٢ است . وجود ٩ طرح بزرگ فولادی و سایرسرمایه‌گذاری‌های کلان استان بیانگر وجود این توانایی بی بدیل در استان خراسان رضوی است که باید در دومین نمایشگاه بورس، بانک و فرصت‌های سرمایه گذاری به خوبی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه‌شود و این جذب سرمایه گذار ، مقدمه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد بود.
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی