کد خبر : 74573
/ 08:23
مجید عسکری

عملکرد رضاخان قابل‌تطهیر نیست

عملکرد رضاخان قابل‌تطهیر نیست

قیام گوهرشاد در تاریخ ٢١ تیر‌ماه ١٣١۴ یک قیام گستردۀ مردمی‌ در اعتراض به سیاست‌های ضد‌دینی، ضدّ‌حجاب و ضد‌فرهنگی رضا‌خان بوده است. دو مسئلۀ مهم باعث ‌ایجاد نگرانی در‌بین علمای مشهد شد که می‌توان آن‌ها را دلایل اصلی وقوع‌ این قیام دانست. اوّلین و مهم‌ترین مورد برگزاری جشن‌های کشف حجاب و اقدامات ضد حجاب رضاخان و دوم دستور اتّحاد لباس بود. قیام مسجد گوهر‌شاد با حضور گستردۀ مردم مشهد و برخورد سخت و جدّی نظامی‌های وابسته به حکومت وقت که تابع فرمان رضاخان بودند به قیامی‌خونین بدل گشت. امروزه در خارج از مرزها جریان‌هایی با هدف تطهیر رژیم پهلوی به‌شدّت فعالیت می‌کنند. متأسفانه در داخل هم ‌افرادی این مسئله رابا تفکرات شبه‌روشنفکری دنبال می‌کنند. جریانات نام‌برده در سال‌های اخیر هر از چندگاهی شبهاتی ‌به این قیام وارد می‌کنند. روشن است که طرح مجدد این‌قبیل نظرات نتیجۀ منطقی این گزاره است که این توجه به هویت تاریخی مشهد توانسته مخاطبان خودش را بشناسد و در میان آن‌ها تأثیرگذار باشد. 

این ادّعاها د‌رحالی مطرح می‌شود که طبق گواه تاریخ و شاهدان حکومت وقت در ‌این مسئله به‌شدت خشونت نشان داد و حتی پیکر شهدا را نیز به‌وسیلۀ کامیون حمل کردند! برای زنده نگه داشتن‌ این واقعۀ تاریخی مشهد مقدس معاونت فرهنگی شهرداری مشهد پیش دبیر‌خانۀ «طرح‌ملی‌گوهر‌شاد» را با دو هدف ویژه راه‌اندازی کرد ،اول پرداختن به هویّت واقعی زن مسلمان (انجام دادن فعالیت‌های ‌ایجابی در حوزۀ حجاب و عفاف) و پاسخ به جریان رسانه‌ای تطهیر پهلوی. در‌پی راه‌اندازی و فعالیت این دبیرخانه فضای فرهنگی شهر شاهد فعالیت‌های مؤثری برای زنده نگه داشتن هویت واقعی ‌این رویداد تاریخی بوده است و دبیر‌خانه توانسته است که مردم را تا‌حدودی با ماهیت ‌این قیام آشنا کند.

برای تبیین بیشتر ابعاد این قیام همایش علمی «قیام گوهر‌شاد» طراحی و اجرا شد. با یک فراخوان ١١٠مقاله به دبیرخانۀ همایش ارسال شد و از مجموعۀ ‌این مقالات کتابی منتشر شده است. در‌راستای تبیین هرچه‌دقیق‌تر این واقعۀ تاریخی دبیرخانۀ علمی این همایش آمادگی دارد بستری را فراهم کند تا نظرات دیگرکارشناسان را در‌قالب مناظره‌ها و مباحثه‌های علمی به قضاوت عموم بگذارد، چراکه مطرح شدن و اهمیت یافتن یک واقعۀ تاریخی مهم در فرهنگ ایران اسلامی بسیار بهتر از سکوت‌ هشتاد ساله‌ای است که با نگاه گزینشی سعی در آرایش چهرۀ هویتی مشهد داشته است. امیدواریم دوستانی که ادعاهای به اصطلاح علمی خود را مدام و بدون سند تکرار می‌کنند آماده باشند در این مناظره‌های علمی و عمومی از نظرات خود دفاع کنند.

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی