کد خبر : 74227
/ 21:14

کارتون/ بروکراسی اداری در ایران ۱۰ برابر دنیاست

کارتون/ بروکراسی اداری در ایران ۱۰ برابر دنیاست

یک مسئول:

بروکراسی اداری در ایران ۱۰ برابر دنیاست

 

طرح: سمیه شوقی 

103740.jpg

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی