کد خبر : 72912
/ 19:36

کارتون/ با وجود بارندگی‌های اخیر بازهم روستاها دچار بحران آب هستند

کارتون/ با وجود بارندگی‌های اخیر بازهم روستاها دچار بحران آب هستند

با وجود بارندگی‌های اخیر بازهم روستاها دچار بحران آب هستند

 

طرح: سمیه شوقی 

101800.jpg

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی