کد خبر : 71855
/ 21:22

کارتون/ خراسان رضوی ۶هزار پرستار کمتر از حد استاندارد دارد

کارتون/ خراسان رضوی ۶هزار پرستار کمتر از حد استاندارد دارد

خراسان رضوی ۶هزار پرستار کمتر از حد استاندارد دارد

 

رضا جنگی/ شهرآرا 

100236.jpg

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی