کد خبر : 71669
/ 18:59

کارتون/ درحاشیه فرسوده بودن و چکه کردن سقف یک مدرسه در شهرستان درود

کارتون/ درحاشیه فرسوده بودن و چکه کردن سقف یک مدرسه در شهرستان درود

درحاشیه فرسوده بودن و چکه کردن سقف یک مدرسه در شهرستان درود

 

طرح: رضا جنگی 

 

99988.jpg

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی