کد خبر : 71557
/ 07:49

هر روز، پیرتر از دیروز

با وضعیت کنونی رشد جمعیت، در آینده‌ای نه چندان دور دچار بحران پیری، کاهش جمعیت فعال و تبعات اقتصادی فراوان آن خواهیم شد.

هر روز، پیرتر از دیروز

99846.jpg 
کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی