کد خبر : 70131
/ 10:06

دورریز موادغذایی سالانه در کشور؛ معادل غذای یک سال 15 میلیون نیازمند

دورریز موادغذایی سالانه در کشور؛ معادل غذای یک سال 15 میلیون نیازمند

97766.jpg 
کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی