• خانه
  • یادداشت
  • اولویت پرورش بر آموزش در امر تربیت علمی
کد خبر : 68189
/ 19:54
سخاوت طلوعیان

اولویت پرورش بر آموزش در امر تربیت علمی

اولویت پرورش بر آموزش در امر تربیت علمی

حساسیت های امر آموزش و تربیت نسل جدید یک جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. ضرورت و حساسیت چنین امری آنقدر بالاست که به شوخی گرفتن و جدی نگرفتن آن باعث ایجاد خسارات زیادی برای آینده یک جامعه خواهد داشت. در کشور ما وزارت آموزش و پرورش نهادی است که چنین کارویژه مهمی را بر عهده دارد و با نهادهای مختلف خود نظیر مهد کودک ها، دبستان ها و دبیرستان ها به انجام چنین کارویژه ای مبادرت می کند. آموزش و پرورش در ایران به لحاظ جمعیت و گستردگی بزرگترین وزارت خانه ی کشور محسوب شده و همچنین بزرگ ترین جامعه مخاطب را نیز دارا می باشد. بر این اساس جایگاه این نهاد مهم و بزرگ در جامعه پذیری نسل جدید و هم آهنگی آن ها با آداب و رسوم و فرهنگ و باید و نبایدهای یک جامعه قابل بحث و بررسی است

جامعه پذیری به عنوان فرآیندی که در طول آن، هر جامعه ای هنجارها و ارزش های خود را به نسل جدید انتقال می دهد متضمن عدم شکل گیری گسست نسلی و شکاف فرهنگی در آن جامعه است. بنابراین پیوست زمانی نسل های جدید و نسل های گذشته ی یک جامعه و حفظ شاکله فرهنگی-هویتی آن مهم ترین رهاورد یک الگوی موفق جامعه پذیری می تواند تلقی شود. 

جامعه پذیری در هر کشوری با ابزارها، روش ها و مصادر معینی انجام می پذیرد که مهم ترین آنها در همه جوامع عبارت اند از خانواده، مدرسه و تلویزیون و رسانه هایی که کاربرد وسیعی در میان بچه ها و سنین نوجوان دارند. مدرسه در ایران همواره با عنوان "خانه دوم" هر دانش آموز عنوان شده و این عبارت بیانگیر اهمیت و جایگاه مدرسه در دیدگاه ایرانیان در ارتباط با تربیت و جامعه پذیری است. نمونه ای از این جایگاه را می توان حتی در زمان های قدیم در نهاد مکتب خانه مشاهده کرد که خود عمدتا به صورت خصوصی و نه دولتی به اهتمام خود مردم، نهادی را برای تربیت روشمند بچه ها به روش دینی دست و پا کرده بود. و موفقیت، رضایت، خاطره و ذهنیت خوب ایرانیان از نهادمکتب خانه گواه این امر است. 

امروزه اما مدرسه به صورتی فراگیر کارویژه جامعه پذیری را بر عهده گرفته است. جامعه پذیری شاخه های مختلفی دارد، به عنوان مثال می توان از جامعه پذیری سیاسی، اجتماعی و دینی یاد کرد. نهاد متولی آموزش در ایران از آنجا که پیوست فرهنگی عمیقی با فرهنگ پرورش و مفهوم تربیت دارد و آن را می توان در عنوان وزارت آموزش و پرورش به وضوح مشاهده کرد در قدم اول می باید همه ی هم و غم خود را جامعه پذیری تربیتی و دینی دانش آموزان قرار دهد. چرا که چنین امری متضمن حفظ پیوست فرهنگی نسل ها از سویی و هم چنین فرار از عواقب آموزش محوری صرف در مدرسه ها باشد.

بر این اساس مهم ترین نقدی که می توان بر نهاد آموزش و پرورش در ایران عنوان کرد آموزش محوری و تکیه بر حفظیات و خوانش نظری صرف است. به جای آنکه با اولویت بندی و قرار دادن حفظیات و آموزش محض به دانش آموز در درجه دوم به مفهوم تربیت اهتمام شود متاسفانه هر روز در باتلاق حفظ محوری بیشتر و بیشتر فرو رفته ایم و هم سطح عمق دانش آموزان را پایین آورده و هم ماندگاری مواد آموزش داده شده را به حداقل ترین میزان ممکن تقلیل داده ایم. چنین رویه ای در بلند مدت به صوری شدن و سطحی شدن فرآیند جامعه پذیری علمی، تربیتی، دینی می تواند تلقی شود. بر این اساس می باید همه تلاش های خود را مصروف ارجح داشتن پرورش و تربیت در امر آموزش کنیم و با سطحی و روزمره شدن و در نتیجه بی فایده شدن آموزش مقابله کنیم.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی