مسکن مهر؛ خوابگاه‌هایی که امن نیستند!

سه شنبه / ۲۳ آبان ۹۶

مسکن مهر؛ خوابگاه‌هایی که امن نیستند!

طرح: رضا جنگی

پایان کار مجریان،  آغاز مشکلات مالکان

واحدهای مسکن مهر رضویه بدون آب ، برق و گاز آماده تحویل است!

شنبه / ۸ شهریور ۹۳

پایان کار مجریان،  آغاز مشکلات مالکان

«مسکن مهر» یکی از آن طرح‌هایی بود که اگرچه در غایت خود قرار بود کم درآمدهای فاقد مَسکن را صاحبخانه کند اما دست‌اندازهای اجرا و تکمیل آن، این هدف را دور و دیریاب کرده است و حالا برای دولت یازدهم به مثابه بار سنگینی شده که از دولت قبلی به ارث رسیده و ناگزیر از به مقصد رساندن آن است