گردشگری درمانی، نقطه قوت آسیا در توریسم بین‌المللی

یکشنبه / ۲۷ مرداد ۹۲

گردشگری درمانی، نقطه قوت آسیا در توریسم بین‌المللی

شهرآراآنلاین: گردشگری سیاحی امروزه یکی از مهمترین بخش گردشگری در سطح بین‌المللی تشکیل می‌دهد. این گونه سفرها جدا از ماهیت سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت با هدف معالجه و درمان با هزینه‌های پایین‌تر در کشورهای مقصد انجام می‌شود که در کشورهای آسیایی معمولا خدمات پزشکی با هزینه کمتری ارائه می‌شود.