به خودباوری زنان بیشتر از خدمات دولت نیازمندیم

دبیر شاخه خراسان انجمن علوم سیاسی ایران:

دوشنبه / ۱۵ آبان ۹۶

به خودباوری زنان بیشتر از خدمات دولت نیازمندیم

«اندک‌زمانی از شروع به کار پارلمان زنان در مشهد نمی‌گذرد که حجم ‌زیاد درخواست‌ها و اعلام آمادگی‌ها برای حضور در این محفل ازسوی زنان خودنمایی می کند.» این جمله را از زبان فرشته سلجوقی، مدیر کل امور بانوان استانداری می‌شنوم، که آغاز حرکتی رو‌به‌جلو برای استیفای حقوق زنان را نوید می‌دهد.

سند وضعیت زنان استان تدوین شد

شنبه / ۲۷ مهر ۹۲

سند وضعیت زنان استان تدوین شد

شهرآراآنلاین: مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت: سند وضعیت زنان استان با تصویب در کارگروه زنان و خانواده ی استان و همکاری دستگاه های اجرایی استان تدوین شده است و هر شش ماه یکبار به روزرسانی خواهد شد.

ارتقای جایگاه زنان در کشور نیازمند نگاه به دور از افراط و تفریط است

رئیس اداره عفاف و حجاب وزارت کشور:

شنبه / ۱۹ مرداد ۹۲

ارتقای جایگاه زنان در کشور نیازمند نگاه به دور از افراط و تفریط است

شهرآرا آنلاین: رئیس اداره عفاف و حجاب وزارت کشور گفت: ارتقای جایگاه زنان در کشور نیازمند نگاهی به دور از افراط و تفریط است و باید تعریفی از زن در جامعه ارائه شود که قانون بتواند از آن دفاع کند.