عصای سفید و ویلچر به منزلۀ فرمان ایست است

دوشنبه / ۱۷ مهر ۹۶

عصای سفید و ویلچر به منزلۀ فرمان ایست است

براساس قانون جدید، عصای سفید و ویلچر به منزلۀ فرمان ایست است و در صورت تصادف، رانندگان مقصر هستند.

کودک - زندگی

سه شنبه / ۱۱ مهر ۹۶

کودک - زندگی

طرح: رضا جنگی/ شهرآرا

مهر را مهربانی باید

جمعه / ۳۱ شهریور ۹۶

مهر را مهربانی باید

طرح: رضا جنگی

کارتون / بدون شرح !

چهارشنبه / ۷ مهر ۹۵

کارتون / بدون شرح !