کودکی من به رنگ «سبز» بود

رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در برنامه «صندلی داغ»:

چهارشنبه / ۱۹ مهر ۹۶

کودکی من به رنگ «سبز» بود

رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در برنامه «صندلی داغ» که با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد برگزار شد، گفت: کودکی من بسیار شاد و خوب بوده و رنگ آن را سبز میدانم.