کودکی من به رنگ «سبز» بود

رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در برنامه «صندلی داغ»:

چهارشنبه / ۱۹ مهر ۹۶

کودکی من به رنگ «سبز» بود

رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در برنامه «صندلی داغ» که با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد برگزار شد، گفت: کودکی من بسیار شاد و خوب بوده و رنگ آن را سبز میدانم.

دستگاه قضایی یار و پشتیبان شورای پنجم است

رییس کل دادگستری خراسان رضوی:

چهارشنبه / ۱۹ مهر ۹۶

دستگاه قضایی یار و پشتیبان شورای پنجم است

رییس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با رییس و اعضای شورای شهر مشهد گفت: تمام سازمان ها از جمله دستگاه های قضایی در کنار شما و یار و پشیتیبان تان خواهند بود و کار ما نیز در دادگستری خدمات است و دریغ نخواهیم کرد.

برگزاری برنامه‌های فاخر فرهنگی نشاط شهر را به ارمغان می آورد

رییس شورای شهر مشهد در دیدار با رییس کل دادگستری خراسان رضوی؛

چهارشنبه / ۱۹ مهر ۹۶

برگزاری برنامه‌های فاخر فرهنگی نشاط شهر را به ارمغان می آورد

رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی می توانیم با حفظ دغدغه های عالمان دینی که خود نیز بر آن عقیده داریم، به سمتی برویم که برنامه های فاخر فرهنگی و هنری را با سلامت لازم برگزار کنیم.