زیرساخت‌های گردشگری معدنی در خراسان رضوی فراهم شود

چهارشنبه / ۱۹ مهر ۹۶

زیرساخت‌های گردشگری معدنی در خراسان رضوی فراهم شود

زیرساخت‌های مورد نیاز برای ژئوتوریسم یا همان گردشگری معدنی در خراسان رضوی نیازمند توجه بیشتری است.