محکومیت کشتار مسلمانان میانمار توسط دانشجویان مشهد

با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل صورت پذیرفت؛

چهارشنبه / ۲۲ شهریور ۹۶

محکومیت کشتار مسلمانان میانمار توسط دانشجویان مشهد

جمعی از دانشجویان دانشگاه های مشهد با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در مشهد جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور را محکوم کردند.