کار تیمی آرزوی ماست

گفت‌وگو با سینا یزدانیان کارآفرینی که می‌خواهد فرهنگ کار تیمی در ایران را تقویت کند؛

سه شنبه / ۷ شهریور ۹۶

کار تیمی آرزوی ماست

یکی‌از نکات مهم در دنیای کارآفرینی این است که یک‌ایده به‌تنهایی خوب نیست، بلکه وجود یک‌تیم برای اجرای آن ایده، شرط لازم است؛ اما کار تیمی برای خود ملزوماتی دارد ...