طرح سرباز نخبۀ پژوهشی اجرا می‌شود

ضرورت استفادۀ بهینه از ظرفیت، دانش و توان نیروهای امریه؛

جمعه / ۲۰ مرداد ۹۶

طرح سرباز نخبۀ پژوهشی اجرا می‌شود

معاون توسعۀ روستایی و مناطق محروم کشور از اجرای طرح سرباز نخبۀ پژوهشی با محوریت قرارگاه مهارت‌پروری نیروهای مسلح خبر داد.