شورای پنجم خامسی را برگزید

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان برای انتخاب پنجاه و نهمین شهردار مشهد؛

چهارشنبه / ۲۵ مرداد ۹۶

شورای پنجم خامسی را برگزید

انتخاب پنجاه‌ونهمین شهردار دومین کلان‌شهر ایران اتفاقی بود که شامگاه گذشته در آستانۀ صدمین سال تأسیس شهرداری مشهد رقم خورد.