مشق با هم بودن

اختتامیۀ باشگاه اجتماعی همسران مشهدی با حضور ۵۱۰ زوج جوان برگزار شد؛

جمعه / ۲۰ مرداد ۹۶

مشق با هم بودن

دومین دورۀ باشگاه اجتماعی همسران مشهدی که به‌همت مدیریت شهری و درقالب ویژه‌برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد از سال گذشته کلید خورده بود، عصر امروز به کار خود پایان داد.

از باشگاه اجتماعی همسران تا نشان استقلال

بخشی از برنامه های سازمان فرهنگی تفریحی مشهد در طی سه سال گذشته تشریح شد؛

شنبه / ۱۷ تیر ۹۶

از باشگاه اجتماعی همسران تا نشان استقلال

قائم‌مقام سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، برنامه‌های فرهنگی شهر مشهد در طی سه سال گذشته را تشریح کرد.