کار، کار،‌ بازم کار

برخی‌ها تمام طول سال بی‌وقفه کار می‌کنند تا بتوانند باز هم اندکی بیشتر کار کنند؛

چهارشنبه / ۳۰ فروردین ۹۶

کار، کار،‌ بازم کار

اگر به تقویم مراجعه کنید به شما ۲۲ژوئیه را نشان می‌دهد که روز القای برده‌داری است. اگر سری هم به بازار کار بزنید، خواهید دید که تقویم فقط یک روز بی‌خاصیت را جشن می‌گیرد.