استخدام مسئول آفتابه در هواپیما!

سه شنبه / ۱۷ اسفند ۹۵

استخدام مسئول آفتابه در هواپیما!

همین را می‌خواستید؟ این‌قدر کارخانه‌های هواپیماسازی را برای «بوی نویی» هواپیمایی که به ایران دادند، تحت‌فشار گذاشتید که بقیه تولیداتشان بدبو از آب درآمد.