کوه غیبی!

کارشناسان تمدید مجوز معادن چین کلاغ و ده غیبی را عامل اصلی تخریب ارتفاعات جنوبی شهر مشهد می دانند؛

چهارشنبه / ۱۴ تیر ۹۶

کوه غیبی!

ناهماهنگی‌های اداری و دورزدن‌های هنرمندانۀ قانون در تخریب‌های ارتفاعات جنوبی با حمایت سازمان‌های دولتی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت با صدور مجوزهای بی‌ضابطه و برای دریافت مبالغ کلان باد‌آورده، به‌خوبی نمایان است.

«چین کلاغ» پر!

گزارش میدانی شهرآرا از کوه‌خواری معدنچیان در ارتفاعات جنوبی مشهد؛

چهارشنبه / ۲۲ دی ۹۵

«چین کلاغ» پر!

«چین‌کلاغ» و «ده‌غیبی» مناطقی در ارتفاعات جنوبی مشهد هستند که ماهیت طبیعی آن‌ها به واسطه وجود معادن متعدد، دستخوش تغییر شده است. هرچند که این بخش از ارتفاعات هنوز از هجمه اشتهای سیری‌‌ناپذیر سودجویان برای برج‌سازی در امان مانده‌ است، معادن سنگ و جاده‌های دسترسی به آن‌ها بلایی به جان این مناطق شده‌اند.