بانک‌ها همچنان در مدار زیان‌دهی

باوجود تعدیل فرمت حسابرسی بانک‌ها صورت گرفت؛

یکشنبه / ۲۶ دی ۹۵

بانک‌ها همچنان در مدار زیان‌دهی

انتشار آماروارقام زیان‌ده‌بودن بانک‌ها طی چند ماه اخیر، سبب شده تا برای بسیاری از افراد این نگرانی به وجود بیاید که سیستم بانکی کشور در مرز ورشکستگی قرار دارد.

سودهای بانکی، عامل ورشکستگی صنعت

بانک‌ها تولید را زمین‌گیر کرده‌اند؛

سه شنبه / ۲۱ دی ۹۵

سودهای بانکی، عامل ورشکستگی صنعت

ورشکستگی واحدهای تولیدی، موضوعی است که از مدتی قبل خیز برداشت و اکنون با دست‌به‌دست هم‌دادن رکود بازار و سودهای سربه‌فلک‌کشیده تسهیلات و جرائم بانکی، صدای تعطیلی واحدهای تولیدی جدا از تولیدکنندگان، از تریبون‌های مسئولان نیز هرازگاهی به گوش می‌رسد.