به امید برخاستن یک آدم از گور

توزیع محبت میان کارتن‌خواب‌ها، همراه با گروه «سَنا»؛

چهارشنبه / ۶ بهمن ۹۵

به امید برخاستن یک آدم از گور

پدیده گورخوابی ازجمله موضوعاتی بود که برای مدتی، همه رسانه‌ها را درگیر خود کرد اما متأسفانه عمرش کوتاه بود و خیلی زود در گور خود دفن شد.

پرچم را پایین نکشید آقایان!

محمد لسانی

یکشنبه / ۱۹ دی ۹۵

پرچم را پایین نکشید آقایان!

فقر تماشایی

برای شما که مواجهه با برخی صحنه‌ها دلتان را می‌آزارد و به دنبال راهی برای کمک به نیازمندان در جامعه هستید؛

شنبه / ۱۱ دی ۹۵

فقر تماشایی

قبول داریم که شناسایی نیازمندان واقعی کار سختی است و مشکلات اقتصادی هم فرصتی برای ریزشدنمان در احوالات دیگران نگذاشته، اما نمی‌توان و درست‌تر بگوییم نباید به این بهانه‌ها از حال و روز جامعه غافل شد.

حقوق شهروندی گورخواب‌ها

شنبه / ۱۱ دی ۹۵

حقوق شهروندی گورخواب‌ها

گور چند نوع است: یک جورش راه راه است!

گورخواب ها به گور رسیدند؛ ما به کجا می رویم؟!

محمد حسین جعفریان

شنبه / ۱۱ دی ۹۵

گورخواب ها به گور رسیدند؛ ما به کجا می رویم؟!

فراوانی است و فراوانی است

علیرضا لبش

پنجشنبه / ۹ دی ۹۵

فراوانی است و فراوانی است